واریز سهمیه گازوئیل در چهار مرحله از اول آذرماه

به گزارش روابط عمومی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سهمیه پایه گازوئیل ناوگان حمل و نقل جاده ای از اول آذرماه ۱۳۹۴ در چهار مرحله واریز خواهد شد، به همین دلیل مالکان ناوگان نگران کاهش سهمیه خود نباشند چرا که به جای دو بار سهمیه سوخت در چهار مرحله واریز خواهد شد. همچنین از اول آذرماه سهمیه پایه ناوگان کاهش پیدا می کند اما سهمیه عملکردی متناسب با فعالیت کامیون صورت می پذیرد.

سهمیه گازوئيل کامیون
سهمیه گازوئيل کامیون
error: مجاز به کپی کردن نمی باشید