آمار کلی تولید کامیون در شهریور ماه ۱۳۹۴

به گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال تولید کامیون در کارخانه های ارس خودرودیزل، رایان فن گستر دیزل و ماموت دیزل به صفر رسیده است. این شرکت ها سال گذشته های در همین ماه به ترتیب ۱۶۳ دستگاه، ۱۸ دستگاه و ۷۰ دستگاه کامیون تولید کرده بودند.

همچنین شهریور ماه امسال در کارخانه های ایران خودرو دیزل ۶۸ دستگاه، کارخانه سایپادیزل ۲۳۹ دستگاه، کاریزان خودرو ۶۳ دستگاه، گروه بهمن۴۳۱ دستگاه و آذهایتکس ۱۲ دستگاه کامیون تولید شده است.

شهریور سال گذشته تولید کامیون در کارخانه های نامبرده به شرح زیر بوده ست

ایران خودرو دیزل : ۳۱۶ دستگاه کامیون

سایپادیزل : ۴۴۹ دستگاه کامیون

کاریزان خودرو : ۱۵۹ دستگاه کامیون

بهمن دیزل : ۶۶۸ دستگاه کامیون

آذهایتکس : ۵ دستگاه کامیون

error: مجاز به کپی کردن نمی باشید