خانه » بازار کامیون » قیمت فروش کشنده کاوه

قیمت فروش کشنده کاوه

قیمت کشنده کاوه تک KT420 پاییز 95

کشنده کاوه تک محور

بر اساس اعلام شرکت سایپا دیزل قیمت کشنده کاوه تک KT420 مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت این کشنده در مقایسه با تابستان سال جاری حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا را ببینید.

ادامه مطلب »

قیمت فروش کشنده کاوه جفت تابستان 95

کشنده کاوه تک محور

بر اساس اعلام شرکت سایپا دیزل و اطلاعات مندرج در طرح نوسازی کامیون فرسوده قیمت فروش کشنده کاوه جفت ۲۸۸ میلیون تومان اعلام شده است، برای اطلاع از قیمت کشنده کاوه تک اینجا و  مشخصات کشنده کاوه جفت اینجا را ببینید.

ادامه مطلب »

قیمت فروش کشنده کاوه تک تابستان 95

کشنده کاوه تک محور

بر اساس اطلاعات مندرج در طرح نوسازی کامیون های فرسوده قیمت فروش کشنده کاوه تک ۲۷۱ میلیون تومان اعلام شده است، شرکت سایپا دیزل متعهد شده است تا سقف ۵۰۰ دستگاه کامیون را نوسازی کند. برای اطلاعات بیشتر از کشنده کاوه اینجا و اینجا را ببینید.

ادامه مطلب »