خانه » بازار کامیون » قیمت فروش کشنده فوتون 420 دی ماه 1398

قیمت فروش کشنده فوتون 420 دی ماه 1398

بر اساس اعلام ایران خودرو قیمت فروش نقدی کشنده فوتون ۴۲۰ با نام کامل AUMAN – TL / 4*2 و استاندارد یورو ۴ مبلغ ۸۲۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان می باشد. علاوه بر این ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان بابت شماره گذاری و ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان بابت نصب سامانه سپهتن دریافت می شود. هزینه بیمه شخص ثالث و بدنه نیز بر عهده مشتری است. برای اطلاعات بیشتر صفحه بازار کامیون را ببینید.

فروش کشنده فوتون 420 ایران خودرو دیزل
فروش کشنده فوتون ۴۲۰ ایران خودرو دیزل

مطالب پیشنهادی

قیمت کشنده فوتون

عبور قیمت کشنده فوتون از یک میلیارد تومان

فوتون ایران خودرو دیزل را میتوان از معدود کشنده هایی دانست که در حال حاضر …