خانه » بازار کامیون » قیمت نقدی کامیونت هیوندای HD65

قیمت نقدی کامیونت هیوندای HD65

بر اساس اعلام ایران خودرو دیزل قیمت فروش نقدی کامیونت هیوندای HD65 یورو ۴ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان می باشد. این مبلغ بدون احتساب بیمه، هزینه پلاک و سامانه سپهتن می باشد.
برای نصب سامانه سپهتن مبلغ ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای پلاک کامیونت مبلغ ۱۶۵ هزار تومان جداگانه دریافت می شود. بیمه نیز در اختیار مشتری است. برای اطلاعات بیشتر بازار کامیون را ببینید.

نسل دوم کامیونت هیوندای مایتی
نسل دوم کامیونت هیوندای مایتی

مطالب پیشنهادی

کامیونت جدید هیوندای ایران خودرودیزل

مشخصات فنی کامیونت هیوندای 6 تن hd65

بر اساس اعلام ایران خودرو دیزل مشخصات فنی کامیونت هیوندای ۶ تن hd65 به شرح …

error: Content is protected !!