خانه » اخبار حمل و نقل » کاهش سهمیه کامیون های درون شهری سازماندهی نشده

کاهش سهمیه کامیون های درون شهری سازماندهی نشده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و به نقل از داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل استان هرمزگان سهمیه گازوییل پایه کامیون هایی که در طرح پیمایش سازماندهی نشده اند به شرح ذیل کاهش پیدا می کند.  وانت و کامیونت تا ۳٫۵ تن ۱۰۰ لیتر، کامیونت های ۳٫۵ تا ۱۰ تن ۲۰۰ لیترو تناژ بالاتر از ۱۰ تن به ۳۰۰ لیتر کاهش پیدا می کند.

همچنین کارت سوخت کلیه ناوگان درون شهری و برون شهری که طی ۲ فاقد عملکرد باشند و فاقد بارنامه باشند مشمول کاهش سهمیه سوخت پایه می شود. برای اطلاعات بیشتر سهمیه سوخت کامیون را ببینید.

مطالب پیشنهادی

کارت سوخت کامیون

افزایش سهمیه سوخت عملکردی کامیونت و کامیون تا 10 تن از اول آذرماه

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه ، از اول آذرماه ۱۳۹۶ سهمیه سوخت عملکردی کامیونت …

error: Content is protected !!