خانه » اخبار حمل و نقل » سهمیه جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری

سهمیه جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه سهمیه بندی جدید سوخت انواع کامیون و کامیونت باری به شرح زیر است. لازم به ذکر است سهمیه سوخت در دو بخش پایه و عملکردی به حساب کارت سوخت کامیون ها واریز می شود.

سهمیه سوخت انواع کامیونت ، کامیون و کشنده باری.

ناوگان باری تا ۳٫۵ تن ۸۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۱۸۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های ۳٫۵ تا ۶ تن ۱۴۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۱۸۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیونت های ۶ تا ۱۰ تن ۱۴۵۰ لیتر سهمیه پایه و ۲۱۵۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های ۱۰ تا ۲۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۵۲۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون های ۲۰ تا ۳۰ تن ۳۹۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۶۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کامیون و کشنده های ۳۰ تا ۴۰ تن ۳۹۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های ۴۰ تا ۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه پایه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

کشنده های بیش از ۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر سهمیه و ۹۰۰۰ لیتر سهمیه عملکردی.

همچنین بر اساس این گزارش روزانه ۸ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل کشور در نتیجه اجرای این طرح صرفه جوبی می شود.

سهمیه سوخت کامیون
سهمیه سوخت کامیون

مطالب پیشنهادی

کارت سوخت کامیون

کاهش سهمیه کامیون های درون شهری سازماندهی نشده

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و به نقل از داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و …