خانه » بازار کامیون » قیمت فروش کشنده کاوه تک تابستان 95

قیمت فروش کشنده کاوه تک تابستان 95

بر اساس اطلاعات مندرج در طرح نوسازی کامیون های فرسوده قیمت فروش کشنده کاوه تک ۲۷۱ میلیون تومان اعلام شده است، شرکت سایپا دیزل متعهد شده است تا سقف ۵۰۰ دستگاه کامیون را نوسازی کند. برای اطلاعات بیشتر از کشنده کاوه اینجا و اینجا را ببینید.

مطالب پیشنهادی

کشنده کاوه تک محور

قیمت کشنده کاوه تک KT420 پاییز 95

بر اساس اعلام شرکت سایپا دیزل قیمت کشنده کاوه تک KT420 مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان …

error: Content is protected !!