خانه » بازار کامیون » قیمت فروش کشنده دانگ فنگ T375 صفر

قیمت فروش کشنده دانگ فنگ T375 صفر

قیمت فروش کشنده دانگ فنگ T375 صفر در طرح نوسازی کامیون های فرسوده به شرح زیر است،‌ برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا را ببینید. 

قیمت فروش کشنده دانگ فنگ T375 جفت ۲۴۲ میلیون تومان

قیمت کشنده دانگ فنگ تک ۲۳۳ میلیون تومان

مطالب پیشنهادی

فروش کشنده دانگ فنگ T375 جفت

قیمت کشنده دانگ فنگ جفت T375 پاییز 95

بر اساس اعلام سایپا دیزل قیمت کشنده دانگ فنگ جفت T375 در پاییز ۹۵ مبلغ …