خانه » اخبار حمل و نقل » آمار کلی تولید کامیون در شهریور ماه ۱۳۹۴

آمار کلی تولید کامیون در شهریور ماه ۱۳۹۴

به گزارش ایسنا، شهریور ماه امسال تولید کامیون در کارخانه های ارس خودرودیزل، رایان فن گستر دیزل و ماموت دیزل به صفر رسیده است. این شرکت ها سال گذشته های در همین ماه به ترتیب ۱۶۳ دستگاه، ۱۸ دستگاه و ۷۰ دستگاه کامیون تولید کرده بودند.

همچنین شهریور ماه امسال در کارخانه های ایران خودرو دیزل ۶۸ دستگاه، کارخانه سایپادیزل ۲۳۹ دستگاه، کاریزان خودرو ۶۳ دستگاه، گروه بهمن۴۳۱ دستگاه و آذهایتکس ۱۲ دستگاه کامیون تولید شده است.

شهریور سال گذشته تولید کامیون در کارخانه های نامبرده به شرح زیر بوده ست

ایران خودرو دیزل : ۳۱۶ دستگاه کامیون

سایپادیزل : ۴۴۹ دستگاه کامیون

کاریزان خودرو : ۱۵۹ دستگاه کامیون

بهمن دیزل : ۶۶۸ دستگاه کامیون

آذهایتکس : ۵ دستگاه کامیون

مطالب پیشنهادی

آمار تولید و فروش کامیون

آمار تولید کامیون فروردین 1398

به گزارش انجمن خودروسازان ایران در فروردین ماه ۱۳۹۸ جمعا ۹۳ دستگاه کامیون در ایران …

error: Content is protected !!